6. ročník konferencie: Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

Košický samosprávny kraj v spolupráci so zariadením ARCUS – Šz a ZpS usporiadal šiesty ročník konferencie zameranej na tému „Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb“, ktorá sa konala 13.09.2017 v priestoroch Kultúrno – spoločenského centra JUŽAN v Košiciach

Cieľom konferencie bolo priblížiť potrebu a legislatívnu úpravu ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Konferenciu realizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci  so Špecializovaným zariadením a zariadením pre seniorov ARCUS – ŠZ a ZpS, Košice, ktoré ako prvé v Slovenskej republike poskytovalo ošetrovateľskú starostlivosť  na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou.

Medzi hlavné priority ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb patrí poskytovanie kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti, zjednotenie dokumentácie, elektronizácia ošetrovateľského procesu, podpora dlhodobej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Ošetrovateľská starostlivosť sa musí stať integrovanou súčasťou komplexnej individuálnej starostlivosti o klienta v zariadeniach sociálnych služieb. Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v zariadeniach sociálnych služieb je zvyšovanie kvality života v jeho jednotlivých etapách.  

Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj ostatných inštitúcií, ktorí sa tejto problematike venujú na odbornej úrovni.

Použitie prednášok bez súhlasu autora je porušením autorského zákona.

Prednášky boli pre účely Konferencie vyžiadané od autora Košickým samosprávnym krajom.

Zoznam prednášajúcich a prednášok:

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 27.09.2017 13:54
Upravené: 04.10.2017 14:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka