Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007-2013 bola schválená Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja na 9. zasadnutí 11.12.2006.

Aktualizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 - 2013 (schválená uznesením Zastupiteľstva KSK č.370/2012 dňa 20.2.2012)

Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

1.ETAPA

2.ETAPA


3. ETAPA

_________________________________________________________________

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Erika Olejníková
Vytvorené: 08.04.2015 11:20
Upravené: 08.04.2015 11:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka