Financovanie sociálnych služieb

Financovanie sociálnych služieb v roku 2018

Správa o výške bežných výdavkov, bežných príjmov a ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2018 v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Štruktúra bežných výdavkov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za rok 2017

Štruktúra  EON za rok 2017 (v súlade s ustanovením §72 ods. 5 zákona o sociálnych službách)

 

Financovanie sociálnych služieb v roku 2017

Správa o výške finančného príspevku na prevádzku a ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2017

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Erika Olejníková
Vytvorené: 04.02.2016 08:30
Upravené: 23.11.2018 08:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia