Prezentačné výstavy a trhy

Košický samosprávny kraj v rámci roka ergoterapie v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, zahrnul medzi špecifické aktivity aj nadviazanie spolupráce s Krajskou organizáciou cestovného ruchu za účelom prezentácie katalógov výrobkov, tvorivých dielní, tematických výrobkov a výrobkov s uplatnením špecifických prvkov tradičnej ľudovej kultúry. Vďaka tejto spolupráci dostali zariadenia sociálnych služieb priestor predstaviť verejnosti výsledky svojich prác v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej ulici 48 v Košiciach.

21.01.2016

Vianočné inšpirácie

       
Vianočné ručne vyrobené výrobky klientov v zariadeniach ponúkala výstava „Vianočné inšpirácie z regiónu“ v priestoroch Regionálneho informačného bodu.
 
21.01.2016

Dolný Zemplín

       
Návštevníci výstavy „Dolný Zemplín – zaujímavá dovolenková destinácia“ v Regionálnom informačnom bode, mali možnosť spoznať aktivity klientov v zariadeniach, vyskúšať si tvorbu rôznych ozdobných či úžitkových predmetov, priamo si odskúšať vybrané ergoterapeutické techniky a zároveň sa viac dozvedieť o kultúre a tradíciách regiónu Dolný Zemplín.
 

Autor/zdroj: Erika Olejníková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.01.2016 09:00
Upravené: 21.01.2016 09:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy