Konferencia

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 13 zariadení sociálnych služieb. Dôležitou súčasťou poskytovania sociálnych služieb v týchto zariadeniach je ergoterapia. Ide o liečbu prácou, ako prirodzenou, potrebnou a prospešnou aktivitou, ktorá dáva zmysel života každému človeku, prijímateľa sociálnych služieb nevynímajúc. Práve prostredníctvom ergoterapie chceme umožniť poznať život v zariadeniach sociálnych služieb čo najširšiemu okruhu ľudí v kraji.

Cieľom konferencie bolo poukázať na ciele a význam ergoterapie v živote človeka – prijímateľa zariadenia sociálnych služieb z pohľadu psychológa, zamestnanca zariadenia, výmena skúsenosti v predmetnej oblasti so zahraničným zariadením sociálnych služieb, výzvy a  príležitosti kreatívnej ekonomiky.

Príspevky z 4. ročníka konferencie Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva zameranej na egoterapiu:

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 05.08.2015 09:11
Upravené: 11.11.2015 10:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka