Ergoterapia

Ergoterapia je modernou inovatívnou liečebnou metódou, ktorá slúži na zlepšenie kvality života človeka tým, že sa človek aktívne a zmysluplne zapája do pracovných činností. Podporuje telesné i psychické funkcie, napomáha obnoveniu a znovuosvojeniu funkčných schopností. Ergoterapia pomáha zlepšovať hrubú a jemnú motoriku, celkovú koordináciu, ale poskytuje aj radosť z tvorby a pocit užitočnosti. Trénuje pamäť, citlivosť, vytrvalosť, rozvíja kreativitu.

Cieľom ergoterapie v zariadeniach sociálnych služieb je podporovať zdravie a celkovú telesnú i duševnú pohodu klientov, pomáhať rozvíjať ich kvality a schopnosti. Svojich klientov aktívne zapájajú do ergoterapie. Jej výsledky – ozdobné či úžitkové predmety prezentujú prostredníctvom pravidelne realizovaných aktivít na veľkonočných a vianočných prezentačno - predajných výstavách výrobkov jednotlivých zariadení sociálnych služieb na Úrade košického samosprávneho kraja, na výstavkách v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb, a tiež na miestnych trhoch, rôznych výstavách.

Košický samosprávny kraj poukazuje na dôležitosť a význam ergoterapie tým, že rok 2015 vyhlásil za rok ergoterapie v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti a vytýčil špecifické aktivity ergoterapie na rok 2015:

  • spracovanie katalógu výrobkov a ich prezentácia
  • prezentácia vybranej techniky výroby výrobku na facebooku
  • zapracovanie špecifík jednotlivých regiónov do ergoterapie
  • zorganizovanie 4. ročníka konferencie KSK, zameranej na využitie ergoterapie v ZSS
  • prezentácia prác a výrobkov prijímateľov ZSS na vianočných trhoch Mesta Košice.

Ergoterapeutická činnosť zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je zdokumentovaná prostredníctvom katalógov výrobkov jednotlivých zariadení sociálnych služieb. Fotopostupy vybraných použitých techník použitých pri výrobe konkrétnych výrobkov sú zverejnené na webstránke KSK a na facebooku. Výrobky a práce klientov niektorých zariadení sociálnych služieb budú odprezentované na vianočných trhoch mesta Košice. Dňa 30.09.2015 sa pod záštitou predsedu KSK uskutočnil 4. ročník konferencie KSK s názvom Ergoterapia a jej význam v živote človeka.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 05.08.2015 09:07
Upravené: 10.11.2015 10:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy