Dobrovoľníctvo

Košický samosprávny kraj sa stal členom Dobrovoľníckeho centra Košického kraja (DCKK) na základe Uznesenia č. 367/2016, ktoré schválilo Zastupiteľstvo KSK v júni 2016. Zároveň Dobrovoľnícke centrum Košického kraja rozhodlo o prijatí Košického samosprávneho kraja za člena. Cieľom tohto členstva je spolupráca pri rozvíjaní dobrovoľníctva v našom kraji.

Podrobnejšie informácie o Dobrovoľníckom centre Košického kraja dostali poslanci Zastupiteľstva KSK v predloženom materiáli.

Čo je dobrovoľníctvo?

Každý z nás aspoň raz zažil ten pocit, keď niekomu nezištne pomohol. Či len odniesť nákup, opraviť defekt alebo pomôcť nastúpiť do autobusu. Je to skutočný pocit dobrovoľníka.

Dobrovoľníci chcú bez nároku na odmenu pomáhať tam, kde je to potrebné. Výsledkom je poskytnutá pomoc, dobrý pocit, ale aj získavanie nových zručností, skúseností a vzťahov. Synergický efekt dobrovoľníctva je naozaj širokospektrálny. Pomáha vytvárať pozitívny vzťah k určitej lokalite alebo komunite. Vracia ľuďom vieru v dobro a ľudskosť, čo je neoceniteľné v dnešnej dobe narastajúceho extrémizmu a prenikania virtuálnych vzťahov do našich životov.

Dobrovoľníctvo tak prospieva nielen tým, ktorým sa pomáha, ale prináša množstvo pozitívneho celej spoločnosti. Aj za to patrí dobrovoľníkom vďaka. Ich motiváciou je dobrý pocit, pocit užitočnosti, pocit byť súčasťou ľudskosti.

Prejavme vďaku

Prejavme teda dobrovoľníkom vďaku aj tým, že im poskytneme určité benefity. Môžu byť symbolické, napríklad v podobe zľavy zo vstupného. Zároveň tieto benefity pomôžu zviditeľniť dobrovoľníctvo, že je žiadané, cenené a uznávané a to bude motivovať ďalších, aby sa pridali. Taktiež zviditeľnia Košický samosprávny kraj a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, prípadne spolupracujúce inštitúcie.

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Náš partner Dobrovoľnícke centrum Košického kraja pripravil systém benefitov založený na registrácii a odpracovaní určitého počtu dobrovoľníckych hodín. Každý registrovaný dobrovoľník tak získa dobrovoľnícku kartu, ktorou si benefity uplatní.

Podporou dobrovoľníkov prispievame aj k zlepšeniu života v našom kraji.
Bližšie informácie o možnostiach benefitov, podmienkach ich poskytnutia alebo aj o dobrovoľníctve samom hľadajte na stránke Dobrovoľníckeho centra Košického kraja.

Košický samosprávny kraj sa zapojil do Týždňa dobrovoľníctva 2017.

Ponuky dobrovoľníckej participácie v Dobrovoľníckom centre Košického kraja.

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 05.10.2016 10:54
Upravené: 18.01.2018 09:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka