Databáza osobností v sociálnej oblasti

Košický samosprávny kraj odbor sociálnych vecí a zdravotníctva vytvoril databázu osobností, ktorá bude poskytovať zoznam kvalifikovaných, nezávislých odborníkov zo sociálnej oblasti s cieľom zvýšenia kvality sociálnych služieb v košickom kraji. Databáza osobností bude slúžiť pre:

  • e-mailovú diskusiu k témam v sociálnej oblasti,
  • možnosť tvorby pracovných skupín pri tvorbe strategických dokumentov KSK, príp. iných dokumentov zo sociálnej oblasti,
  • pripomienkovanie legislatívy,
  • odborné konzultácie,
  • partnerstvo v projektoch.

O zaradení do databázy rozhoduje hodnotiaca komisia, menovaná riaditeľom Ú-KSK. Zaradenie do databázy je dobrovoľným rozhodnutím konkrétneho uchádzača a činnosť v podporných aktivitách je bez nároku na odmenu. Hodnotiaca komisia odporučila k zaradeniu do databázy prvých 16 odborníkov, pôsobiacich v oblasti sociálnych služieb. Odborníci sú členení podľa odborností do deviatich základných oblastí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou sociálnych služieb. Zoznam odborníkov a ich zaradenie podľa odborností sa nachádza na OSVaZ Ú KSK u Ing. Babušovej. Databáza osobností je pre odborníkov v sociálnej oblasti otvorená a môže sa kedykoľvek dopĺňať. Prihláška pre zaradenie a kritéria výberu sú zverejnené na www.vucke.sk, v časti sociálne veci – databáza osobností.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 03.01.2013 14:04
Upravené: 12.09.2013 12:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dobrovoľníctvo