Zoznam schválených ŽoNFP

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11 (2.kolo)

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
 • Záverečná správa výzvy- 2.kolo 

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (1.kolo)

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
 • Záverečná správa výzvy- 1.kolo

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
 • Záverečná správa výzvy

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-15

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
 • Záverečná správa výzvy

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
 • Záverečná správa výzvy

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
 • Záverečná správa výzvy

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 19.07.2017 13:23
Upravené: 27.10.2017 07:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dobrovoľníctvo