Konferencie, semináre IROP

Semináre

  • Informačné semináre k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách - 1.2; 7.2; 8.2.2017, kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Odbor SO pre IROP Košického samosprávneho kraja a Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja zorganizovali v dňoch 1.2.; 7.2. a 8.2.2017 v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach,  Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi a Mestského kultúrneho strediska v  Michalovciach  informačné semináre k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách v  rámci Integrovaného regionálneho operačného programu - kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Prezentácie :

  • Informačné semináre k výzve na predkladanie projektových zámerov k rozšíreniu kapacít materských škôl - 8.12; 9.12; 12.12.2016, kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Odbor SO pre IROP Košického samosprávneho kraja a Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja zorganizovali v dňoch 8.12.; 9.12. a 13.12.2016 v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Mestského kultúrneho strediska v  Michalovciach a Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi informačné semináre k výzve na predkladanie projektových zámerov pre rozšírenie kapacít materských škôl v  rámci Integrovaného regionálneho operačného programu - kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Prezentácie :

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 21.12.2016 08:50
Upravené: 13.02.2017 09:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról