Zmluva o poskytnutí NFP - vzor CKO

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s jej prílohami je vypracovaný Centrálnym koordinačným orgánom.

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré budú uzatvárané medzi poskytovateľom a prijímateľmi zohľadnia špecifické podmienky poskytnutia pomoci definované v prípade príslušnej investičnej priority, resp. špecifického cieľa IROP (napríklad použitý systém financovania projektov, periodicitu zasielania priebežných monitorovacích správ, ukazovatele na úrovni projektu a pod.).

Vzor CKO č. 28 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Názov Vydaná Účinná
  Zmluva o poskytnutí NFP, verzia 10 (bez partnerov)  Ikona súboru zip (1.9 MB) 30.04.2021 15.06.2021
Archív predchádzajúcich verzií Zmlúv o NFP
  Názov Vydaná Účinná
  Zmluva o poskytnutí NFP, verzia 1 (bez partnerov)  Ikona súboru zip (629.6 KB) 20.04.2015 20.04.2015
  Zmluva o poskytnutí NFP, verzia 2 (bez partnerov)  Ikona súboru zip (1.1 MB) 30.11.2015 30.11.2015
  Zmluva o poskytnutí NFP, verzia 3 (bez partnerov)  Ikona súboru zip (1.2 MB) 11.02.2016 11.02.2016
  Zmluva o poskytnutí NFP, verzia 4 (bez partnerov)  Ikona súboru zip (3.3 MB) 22.12.2017 22.12.2017
  Zmluva o poskytnutí NFP, verzia 5 (bez partnerov)  Ikona súboru zip (3.6 MB) 30.04.2018 30.04.2018
  Zmluva o poskytnutí NFP, verzia 5 (bez partnerov), koringendum 1.6. 2018  Ikona súboru zip (3.6 MB) 30.04.2018 30.04.2018
  Zmluva o poskytnutí NFP, verzia 6 (bez partnerov)  Ikona súboru zip (2.4 MB) 31.10.2018 31.10.2018
  Zmluva o poskytnutí NFP, verzia 7 (bez partnerov)  Ikona súboru zip (3.2 MB) 29.04.2018 30.4.2019
  Zmluva o poskytnutí NFP, verzia 8 (bez partnerov)  Ikona súboru zip (1.7 MB) 31.10.2019 31.10.2019
  Zmluva o poskytnutí NFP, verzia 9 (bez partnerov)  Ikona súboru zip (2.9 MB) 30.10.2020 31.10.2020


 

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP je zverejnený na webovom sídle RO pre IROP : www.mpsr.sk

Aktuálnu verziu uvedeného vzoru CKO č. 28 a predchádzajúce verzie nájdete na linku : www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 08.07.2019 09:46
Upravené: 15.11.2021 10:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine