Dofáci z Polárnej najúspešnejší

Slávnostné odovzdávanie Medzinárodnej ceny z Edinburghu bolo prvýkrát na východnom Slovensku. Obchodná akadémia na Polárnej ulici v Košiciach získala pochvalu od hlavného koordinátora programu pre Košický a Prešovský kraj, Martina Burgra, keďže bola jedinou školou na východnom Slovensku, kde všetci prihlásení účastníci program aj úspešne ukončili.

Obchodná akadémia na Polárnej ulici v Košiciach sa už desiatky rokov zapája do rôznych projektov, ktoré pomáhajú rozvíjať osobnostné aj profesionálne zručnosti jej študentov. V uplynulom roku sa jej žiaci prvýkrát zapojili do aktivít projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) - komplexného rozvojového  programu, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomáha im uspieť v živote.

Program  od roku 1956 podporuje mladých ľudí v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Polárka sa stala tiež jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Nadšení učitelia absolvovali školenia vedúcich programu, vytvorili na obchodnej akadémii jedno z miestnych centier programu DofE a podarilo sa im namotivovať  9 študentov, ktorým pomohli stanoviť si ciele v troch oblastiach: šport, rozvoj talentu a dobrovoľníctvo.

Vedúci programu: Ing. Mgr. Alena Derenčényiová, Ing. Liana Pírová, Mgr. Andrea Gajdošová, Mgr. Dagmar Šipošová a Mgr. Michal Potoma denne koordinovali činnosti nadšených „dofákov“, ktorí sa pasovali s varením rôznych jedál a uverejňovaním svojich výtvorov a receptov na sociálnych sieťach, zdokonaľovali sa v hre na hudobný nástroj, učili sa španielčinu, zlepšovali si fyzickú kondíciu v jóge, volejbale, v posilňovni.

„Za výrazný prínos tejto etapy programu považujeme zostavenie prvej básnickej zbierky našej študentky Viktórie Citrákovej s názvom Pokoj a hluk a jej dobrovoľnícku aktivitu v rámci projektu FoodNotBombs, kde organizovala finančné zbierky pre ľudí v hmotnej núdzi a spoločne s priateľmi dobrovoľníkmi z vyzbieraných prostriedkov kŕmili bezdomovcov v Košiciach. Za zmienku stoja tiež dobrovoľnícke aktivity ostatných „dofákov“ , ktorí pomáhali v útulku alebo spríjemňovali chvíle onkologicky a inak chorým pacientom, zaviedli separovaný odpad na našej škole,“ konštatoval riaditeľ Obchodnej akadémie na Polárnej ulici v Košiciach Peter Ivan.

Vyvrcholením všetkých aktivít bola expedícia, ktorej cieľom bolo prejsť 30 km a „prežiť“ jednu noc pod holým nebom len s vlastnými zásobami potravín. Odvážlivci z Polárky sa popasovali s dotieravým hmyzom aj s divou zverou, ktorá zacítila ich výborné cestoviny s morcadelou.

„K prvým „dofákom“ na našej škole, ktorí aj úspešne ukončili bronzovú úroveň patria: Viktória Citráková, Petra Tažiková, Klaudia Urbanová, Tatiana Harvanová, Adrián Balázs, Patrik Brezo, Viktória Demčáková, Viktória Janotková a Juliana Jenčíková. 

Na začiatku školského roka, 7. septembra 2017, sa vo Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove konalo slávnostné odovzdávanie Medzinárodnej ceny z Edinburghu, ktoré bolo prvýkrát na východnom Slovensku. Obchodná akadémia získala pochvalu od hlavného koordinátora programu pre Košický a Prešovský kraj, Martina Burgra, keďže bola jedinou školou na východnom Slovensku, kde všetci prihlásení účastníci program aj úspešne ukončili. Ceny si  prevzali z rúk riaditeľa Tatra banky Michala Lidaya.

Všetci deviati študenti už dnes vedia, že sa určite budú uchádzať o cenu v striebornej úrovni a čaká ich veľmi náročný rok plný povinností aj nezabudnuteľných zážitkov s vedúcimi programu v Miestnom centre DofE na Obchodnej akadémii Polárna v Košiciach.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Zuzana Bobríková
Vytvorené: 26.09.2017 16:00
Upravené: 02.10.2017 15:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...