Deň otvorených dverí na ŠUV

Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach po roku opäť otvára svoje brány verejnosti. Už tento piatok a sobotu budú môcť návštevníci vidieť život na ŠUVke. V priebehu dvoch dní ich čakajú odborné prezentácie, prednášky i workshopy.

Na škole funguje v súčasnosti jedenásť odborov, ktoré majú svoje špecifiká. "Venujeme sa tradičným remeselným technikám ale i súčasným digitálnym trendom, ktoré si vyžaduje trh práce. Deň otvorených dverí je ideálny priestor, aby sa uchádzač o štúdium vedel rozhodnúť, ktorým kariérnym smerom sa chce uberať,“ tvrdí Štefan Michalko, poverený vedením školy. Aj tento rok môžu záujemcovia o štúdium so sebou priniesť svoje práce a prekonzultovať ich s pedagógmi jednotlivých odborov.

Súčasťou Dni otvorených dverí na ŠÚV Košice bude aj prezentácia nového študijného odboru „dizajn digitálnych aplikácií“. „Naša škola sa snaží držať krok s novými technológiami. Uchádzačom ponúkame odbor, kde získajú zručnosti v oblasti dizajnu UX (User Experience – užívateľské zručnosti)  a UI (User Interface – užívateľské rozhranie),“ dodáva Michalko.

Dni otvorených dverí na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach na Jakobyho 15 začínajú v  piatok o 9:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.

PROGRAM DOD NA ŠÚV KOŠICE:

Prezentácia jedenástich študijných odborov ŠÚV Košice počas Dní otvorených dverí 2017:

otvorená hodina odboru digitálna maľba (vektorová a rastrová tvorba)

výstavy študentských prác jednotlivých odborov

otvorená hodina „finančná gramotnosť“ pre výtvarné odbory

ponuka prípravných kurzov na talentové skúšky

prezentácia vedenia školy o možnostiach štúdia a predstavenie nového študijného odboru „dizajn digitálnych aplikácií“ (sobota 11.11.2017 o 10:00)

 

 Aktivity pre návštevníkov DOD / Workshopy (piatok 10.11.2017 od 9:00 – 14:00):

maľba na rôzne druhy materiálov so žiakmi z odboru scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba

dopĺňanie chýbajúcich častí historického obrazu

workshopy v grafickej dielni:  tlač linoryt, slepotlač, výroba Landscape book

vytváranie klasickej animácie na presvetľovacích pultoch, plastelínovej animácie (clay animation) a animácie na white board

predvádzanie fotografovania portrétu v ateliéri pomocou ateliérových bleskov

maľovanie pomocou lepidla a suchého pastelu

veľkoplošná omaľovánka

kreslenie a maľovanie v grafickom programe cez interaktívnu tabuľu 

výroba fotogramov v tmavej komore

čaj a hry v angličtine

Sprievodná podujatia DOD:

módna prehliadka žiakov odboru odevný dizajn vo štvrtok 9.11.2017 o 11:00 hod v Kulturparku v Košiciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Ľubica Reváková/ŠUV
Zverejnil: Bc. Katarína Jantošovičová
Vytvorené: 08.11.2017 13:00
Upravené: 08.11.2017 13:36