Zlodej kričí, chyťte zlodeja?

V relatívne krátkom čase posledných dvoch týždňov som v médiách zachytil dve vážne výzvy kritizujúce nefunkčnosť súčasného ekonomického systému, trhového hospodárstva alebo kapitalizmu. Prvou bolo varovanie Svetovej banky, že čelíme globálnej kríze zamestnanosti a druhou výzva dvoch čelných predstaviteľov holdingu E. L. Rothschilda k budovaniu uvedomelého, morálneho a inkluzívneho kapitalizmu. Čo sa deje, keď organizácie zriadené svetovými finančnými elitami kritizujú systém, ktorý dopomohol týmto finančným elitám k ich súčasnému obrovskému bohatstvu?

Ukazuje sa, že svetové elity začínajú mať pochybnosti o funkčnosti ekonomického systému, ktorý priviedol svet k hospodárskemu rozkvetu, pretože za pozlátkom prosperity sa skrýva nefunkčnosť v zásadných oblastiach. Sami uvádzajú, že na 1,2 miliardy najchudobnejších ľudí planéty pripadá iba 1% spotreby, kým u 1 miliardy najbohatších je spotreba 72%. Skoro 1 miliarda obyvateľov planéty ide spať každú noc hladná, kým 1,4 miliardy jej obyvateľov je obéznych. Pritom podľa poslednej štúdie 85 najbohatších ľudí planéty naakumulovalo rovnaký majetok, ako spodných 3,5 miliardy jej obyvateľov.

Akýkoľvek ekonomický systém, ktorý vytvára toľko závažných disparít, nutne musí čeliť riziku verejného odmietnutia. Preto pozorujeme, ako sa negatívne účinky kapitalizmu zintenzívňujú (postihujú stále väčšiu skupinu obyvateľov planéty) zatiaľ čo dôvera vo verejné inštitúcie klesá na historické minimá, takže v súčasnosti viac ako polovica svetovej populácie svojej vláde neverí.

Rozčarovaná zo štátu aj z trhu sa svetová verejnosť čoraz častejšie pýta, či kapitalizmus, tak ako funguje v súčasnosti, stojí za takúto cenu. V mnohých častiach sveta od Afriky, Ameriky až po Európu a Áziu sa frustrovaná verejnosť vydala do ulíc. Dokumentujú to napríklad hnutia ako „Deň Zeme“ alebo „Occupy Wall Street“. Ukazuje sa, že dnešný kapitalizmus zabudol na druhú vetu Budhovu, ktorá hovorí: „Nie je možné dosiahnuť osobné šťastie v oceáne nešťastia ostatných“.

A tak speakri svetovej finančnej elity začínajú varovať pre hroziacou globálnou nezamestnanosťou a vyzývajú k budovaniu nového modelu kapitalizmu, inkluzívneho kapitalizmu. Na Slovensku už máme jednu skúsenosť s prerábaním ekonomického systému, ktorá vošla do povedomia svetovej verejnosti ako Pražská jar. Ostáva len veriť, že inkluzívny kapitalizmus nepostihne rovnaký osud ako postihol socializmus s ľudskou tvárou. Pretože v spoločnosti zameranej výlučne na maximalizáciu zisku si predefinovanie hodnôt a zavedenie uvedomelosti, morálky a inklúzie v podnikaní bude vyžadovať veľmi dlhú cestu a veľmi pevné odhodlanie (tvrdú ruku). A čo je najdôležitejšie, netreba zabúdať, že nezamestnanosť, chudoba a nerovnováha v prerozdeľovaní bohatstva sú priamymi dôsledkami kapitalizmu ako ekonomického systému!

Použitá literatúra:

1. Kapitalizmus ohrozuje kapitalizmus, Paul Polman a Lynn Forester, CEO a výkonná riaditeľka holdingu E. L. Rotschilda, Good Will magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti, september – október 2014, Goodwill Publishing s.r.o.
2. Svetová banka varuje: Čelíme globálnej kríze zamestnanosti, Aktuality.sk, 11.9.2014

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 09.10.2014 06:00
Upravené: 09.10.2014 10:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia