Informačné semináre k výzve zameranej na miestne občianske poriadkové služby

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košice, Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na Vzdelávaciu aktivitu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) na Košickom samosprávnom kraji,  Vás pozýva na Vzdelávaciu aktivitu zameranú na:

  • Poskytnutie praktických informácií pre prijímateľov nenávratného príspevku v rámci Výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1 a to najmä k dokumentácii súvisiacej s implementáciou projektov. 
  • Vzdelávacia aktivita je určená pre zamestnancov prijímateľa a pre osoby podieľajúce sa na administratívno-technickom zabezpečení projektu, t. j. osoby pripravujúce Hlásenie o začatí realizácie, žiadosti o platbu, monitorovacie správy a ďalšiu relevantnú dokumentáciu, vrátane práce s ITMS2014+.


TERMÍN A MIESTO KONANIA

  • v pondelok 24. júna 2019 od 9:30 do 13:30 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, veľká zasadačka, 2. poschodie, Námestie mieru 2, 080 01,  Prešov
  • v utorok 25. júna 2019 od 9:30 do 13:30 vo veľkej zasadačke v budove Verejnej Knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Hviezdoslavova 5, 040 01,  Košice
  •  v utorok 9. júla 2019 od 9:30 do 13:30 na Mestskom úrade Banská Bystrica, 1. poschodie - veľká sieň, Československej armády 26, Banská Bystrica 

Vašu účasť vrátane miesta kde sa aktivity zúčastníte, prosím, potvrďte najneskôr do 20. júna vyplnením on-line formulára.

Účasť na školení je bezplatná a pre účastníkov školenia bude zabezpečené občerstvenie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese david.bodnar@minv.sk. 

        
Program:

Prešov, Košice, Banská Bystrica

 9:30 – 10:00     Registrácia
10:00 - 10:10     Otvorenie seminára a prezentácia v IPC v príslušnom kraji
10:10 – 11:15    Dokumentácia súvisiaca s implementáciou projektov –
Žiadosti o platbu, Hlásenie o začatí realizácie, Monitorovacie správy, Publicita
11:15 – 11:45     Diskusia
11:45 – 12:00     Prestávka/občerstvenie
12:00 – 12:45     Dokumentácia súvisiaca s implementáciou projektov – Žiadosti o platbu, Hlásenie o začatí realizácie, Monitorovacie správy, Publicita - pokračovanie
12:45 – 13:30     Diskusia 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 04.06.2019 06:00
Upravené: 06.06.2019 11:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról