Preventívne a prírode blízke opatrenia na adaptáciu na negatívne dôsledky zmeny klímy (sucho, povodne) – odporúčania na obdobie 2021-2027

Dátum konania: 26.9.2019

termín: 26. september 2019 (štvrtok); 9,00 hod. – 13,00 hod.
miesto: Košice, Nám. Maratónu mieru 1, Divízna budova, zasadačka č. 310

organizátori:

  • Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
  • Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Košický kraj, Košice
  • v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Cieľom pracovného stretnutia zástupcov riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, expertov z MNO, akademických inštitúcií a samospráv bude diskutovať o tom, ako by bolo možné finančne a inak zo strany štátu podporovať komplexné, efektívne a udržateľné adaptačné opatrenia a ako sa vyhnúť problém identifikovaným v súčasnom období 2014 – 2021. Výstupom stretnutia bude zoznam opatrení, ktorý bude následne poslaný na jednotlivé ministerstvá na pripomienkovanie, prebehne aj interná odborná oponentúra a následne budú opatrenia zaslané na CKO.

Rámcový program
08:30 – 09:00 príchod a registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prezentácia výstupov z odborného seminára konaného dňa 25. 9. 2019, prezentácie rámcových dokumentov a informácií pre diskusiu o opatreniach, vyjasňujúce otázky a spätná väzba k výstupom zo seminára
10:30 – 10:45 občerstvenie, prestávka

10:45 – 12:15 spoločná moderovaná diskusia – identifikovanie príležitostí a limitov pre financovanie rôznych opatrení v rôznych sektoroch (legislatívne, administratívne a iné rámce), diskusia o preventívnych a prírode blízkych opatreniach na adaptáciu na zmenu klímy
12:15 – 13:00 zhrnutie a záver

Účastníci a registrácia na pracovné stretnutie
Stretnutie je určené pre pozvaných účastníkov a účastníčky, ktorí pracujú v rámci riadiacich alebo sprostredkovateľských orgánov EŠIF, štátnych inštitúcií, ktoré majú kompetencie a zodpovednosti v oblasti adaptácie, majú skúsenosti z prípravy a riadenia programov/projektov súvisiacich s tematikou adaptácie a ktorí sa orientujú v politike súdržnosti EÚ.

V prípade záujmu o účasť na tomto pracovnom stretnutí nás, prosím, kontaktuje emailom na paulikova@changenet.sk

Organizátori si vyhradzujú právo vybrať a potvrdiť účasť prihláseným záujemcom tak, aby mohli byť dosiahnuté ciele stretnutia.
Pracovné stretnutie nadväzuje na seminár pre verejnosť, ktorý sa uskutoční dňa 25. 9. 2019 a na ktorý je možné prihlásiť sa do 15. 9. 2019 tu https://forms.gle/oCseuSB6k6g95ryA6.

Kontakty
- za Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti: Martina B. Paulíková, paulikova@changenet.sk, 0915 811 195
- za Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Košický kraj: Miroslava Kočanová, miroslava.kocanova@vucke.sk, 055 7268 427

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 13.09.2019 06:00
Upravené: 23.09.2019 08:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról