Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie, ktoré sa uskutoční dňa 03.12.2019:

  • Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť:  začiatočníci - kapacita školenia naplnená
  • Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť:  pokročilí - kapacita školenia naplnená

Logo operačného programu technická pomoc    Logo európskeho fondu regionálneho rozvoja    Logo informačno-poradenského centra    Logo KSK

Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť:  začiatočníci

Program:

8:00 –  8:15 Registrácia účastníkov
8:15 –  8:30 Prezentácia  Informačno – poradenského centra pre EŠIF KSK
8:30 –  8:45 Úvod do ITMS2014+
- Všeobecné funkcionality
- Informačné kanály
8:45 –  9:15 Subjekt a používatelia
- Správa subjektu a osôb
- Dokumenty
- Všeobecná komunikácia
9:15 –  9:30 Výzvy
- Vyhľadávanie nad výzvami
9:30 –  9:45 Prestávka
9:45 - 11:00 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
- Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
11:00 -11:30 Projekty I. časť
- Stručný prehľad evidenciou projektov
- Hlásenia o začatí a ukončení projektu
11:30 – 12:00 Obed
12:00 – 13:00 Projekty II. časť
- Monitorovanie
13:00 – 14:45 Žiadosť o platbu
- Evidencia účtovných dokladov
- Vypracovanie Žiadosti o platbu
- Predloženie žiadosti o platbu
14:45 – 15:00 Prestávka
15:00 – 16:15 Verejné obstarávanie
- Evidovanie verejného obstarávania
- Evidovanie zmlúv k verejnému obstarávaniu
- Predloženie verejného obstarávania
16:15 – 16:30 Diskusia

V prípade rýchlejšieho absolvovania školených tém je možné po dohode s lektormi pridať inú tému.

Na školenie je potrebné priniesť si notebook. Svoju účasť, prosím, potvrďte vyplnením prihlasovacieho formulára, kapacita školenia je obmedzená a prihlasovanie bude možné do zaplnenia kapacity, odporúčame aby sa za jeden subjekt prihlásila len jedna osoba.

   

Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť:  pokročilí

Program:

8:00 –  8:15 Registrácia účastníkov
8:15 –  8:30 Prezentácia  Informačno – poradenského centra pre EŠIF KSK
8:30 –  9:00 Úvod do ITMS2014+
- Všeobecné funkcionality
- Komunikačné kanály
- Nové funkcionality
9:00 – 9:30 Subjekt a používatelia
- Správa subjektu a osôb
- Dokumenty
- Všeobecná komunikácia
9:30 – 10:15 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
- Diskusia ku konkrétnym problémom pri procese predkladania a schvaľovania ŽoNFP
10:15 – 10:30 Prestávka
10:30 - 11:30 Projekt
- Stručný prehľad evidenciou projektov
- Hlásenia o začatí a ukončení projektu
- Účastníci projektu
- Monitorovanie
11:30 – 12:00 Obed
12:00 – 14:00 Žiadosť o platbu
- Evidencia účtovných dokladov
- Vypracovanie Žiadosti o platbu
- Predloženie žiadosti o platbu
- Diskusia ku konkrétnym problémom pri procese predkladania a schvaľovania ŽoP
14:00 – 14:15 Prestávka
14:15 – 16:00 Verejné obstarávanie
- Evidovanie verejného obstarávania
- Evidovanie zmlúv k verejnému obstarávaniu
- Predloženie verejného obstarávania
16:00 – 16:30 Diskusia

V prípade rýchlejšieho absolvovania školených tém je možné po dohode s lektormi pridať inú tému.

Na školenie je potrebné priniesť si notebook. Svoju účasť, prosím, potvrďte vyplnením prihlasovacieho formulára, kapacita školenia je obmedzená a prihlasovanie bude možné do zaplnenia kapacity, odporúčame aby sa za jeden subjekt prihlásila len jedna osoba.

Logo operačného programu technická pomoc    Logo európskeho fondu regionálneho rozvoja    Logo informačno-poradenského centra    Logo KSK

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.11.2019 15:52
Upravené: 15.11.2019 09:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról