Okrúhly stôl so zástupcami riadiacich štruktúr a zástupcami mimovládnych organizácií na tému implementácie projektov EŠIF

Dátum konania: 24.9.2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu už niekoľko rokov realizujú spoločné aktivity zamerané na posilnenie participatívnosti a transparentnosti pri riadení fondov EÚ. Cieľom týchto aktivít je posilniť dialóg a spoluprácu štátu s odborníkmi z praxe, zástupcami mimovládnych neziskových organizácií, ako aj ďalšími prijímateľmi podpory z fondov EÚ. Preto realizujeme rôzne prieskumy, štruktúrované rozhovory, podujatia, analýzy a ďalšie aktivity a výstupy spracúvame do odporúčaní a návrhov zmien riadenia fondov EÚ.

V súčasnosti vstupuje programové obdobie fondov EÚ 2014 – 2020 do poslednej fázy a zároveň začína príprava nového programového obdobia 2021 – 2027. Preto chceme práve teraz vytvoriť čo najväčší priestor na zber spätnej väzby z prostredia prijímateľov podpory z fondov EÚ.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Košický samosprávny kraj organizujú dňa 24.09.2019, v čase od 09:00 do 13:00, podujatie „Okrúhly stôl so zástupcami riadiacich štruktúr a zástupcami mimovládnych organizácií na tému implementácie projektov EŠIF.

Miesto realizácie podujatia: Nám. Maratónu mieru č.1, 042 66 Košice, zasadacia miestnosť č.310.

 

Rámcový program okrúhlych stolov

08:45 – 09:00

registrácia účastníkov

09:00 – 09:15

predstavenie účastníkov

09:15 – 11:00

identifikácia a diskusia o kľúčových problémoch implementácie projektov EÚ

11:00 – 11:30

prestávka na občerstvenie

11:30 – 12:45

návrhy možných riešení, diskusia o nich a prioritizácia

12:45 – 13:00

záverečné zhrnutie a naplánovanie ďalších krokov a spolupráce

                                                                                                                                        

kontakt: e-mail: lucia.masarova@minv.sk, tel.: 02/509 44997

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 20.09.2019 06:00
Upravené: 23.09.2019 08:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról