Na informačný seminár v Prešove k zberným dvorom sa je možné ešte prihlásiť

Na Informačný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 17.1.2018 je stále možnosť sa prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Prihlasovací formulár nájdete na tejto adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoOXbdA8Ag61yFwjjfpzq8UUnXUuvlh0-_meL2HK2W6J68Rw/viewform

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Prešovského samosprávneho kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zameraným na triedený zber komunálnych odpadov (KO), mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v menej rozvinutých okresoch (výzva č. 32) a v ostatných regiónoch (výzva č. 33) a doplnkovo k výzvam s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1SC111-2016-16 zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov (výzva č. 15) a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov (výzva č. 16).

 

Termín a miesto konania:

17. január 2018 (streda), Prešov o 12:30 hod.

Okresný úrad v Prešove, Námestie mieru 3, 08001, Prešov

 

Informácie o predmetnom Informačnom školení nájdete na tomto odkaze:

http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/informacny-seminar-v-presove-k-vyzvam-s-kodmi-opkzp-po1-sc111-2017-32-a-opkzp-po1-sc111-2017-33-a-doplnkovo-k-vyzvam-opkzp-po1-sc111-2016-15-a-opkzp-po1-sc111-2016-16/

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 15.01.2018 06:00
Upravené: 16.01.2018 10:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról