Informačný seminár pre žiadateľov NFP v rámci výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Košický kraj v spolupráci s Výskumnou agentúrou Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja.

 

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Košický kraj v spolupráci s Výskumnou agentúrou

Vás pozývajú

na

INFORMAČNÝ SEMINÁR

pre žiadateľov NFP v rámci:

výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04

výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Priemysel pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Zdravé potraviny a životné prostredie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel , kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07

výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

 

Termín a miesto konania:

11. septembra 2018 (utorok), Košice

Priestory Verejnej knižnice Janka Bocatia, ul. Hviezdoslavova 5, 042 66, Košice

 

Program

08:00 – 08:45                                 Registrácia

08:45 – 09:00                                 Predstavenie IPC KE

09:00 – 10:00                                 Nové nastavenia v rámci výziev DSV, nové podmienky

10:00 – 11:00                                 Informačný systém Výskumnej agentúry - nový rozpočet

11:00 – 11:30                                 Coffee break - prestávka

11:30 – 12:30                                 Proces verejného obstarávania

12:30 – 13:30                                 Diskusia, záver seminára

 

Dôležité info: 

Informačný seminár je určený iba pre žiadateľov  NFP v rámci výziev DSV, ktorí sa prihlásili cez elektronickú prihlášku na webovom sídle www.vyskumnaagentura.sk.

Viac info na tel. 02/210 13 818

V priloženej prezentácii nájdete informácie, ktoré vám pomôžu pri vypracovaní žiadostí o NFP a eliminovaní nedostatkov. Tento dokument nie je súčasťou programu informačného seminára. V rámci diskusie však bude priestor na prediskutovanie otázok v ňom obsiahnutých.

Priložená prezentácia sa nachádza na tomto odkaze

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 28.08.2018 06:00
Upravené: 03.09.2018 10:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról