Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie projektových zámerov k technologicko inovačným platformám

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Košického samosprávneho kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie projektových zámerov na poskytnutie nenávratného finančného príspevku k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01.

Termín a miesto konania: 14. september 2018 (piatok) / Košice Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 10:10 Prezentácia IPC pre Košický kraj

10:10 – 12:00 Prezentácie k výzve (základné informácie, podmienky poskytnutia príspevku, príprava projektového zámeru)

12:00 – 12:30 Prestávka

12:30 – 15:00 Diskusia a osobné konzultácie

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 7. septembra 2018 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk.

Účasť na seminári je bezplatná.

Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR KOŠICE.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 28.08.2018 06:00
Upravené: 03.09.2018 11:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról