Informačný seminár národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)

Dátum konania: 1.10.2019

Implementačná agentúra Ministertsva práce, scoiálnych vecí a rodiny SR
v spolupráci s Informačno- poradenským centrom pre EŠIF Košický samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať
na Informačný seminár národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)

Program

9:30 Registrácia 

10:00 Otvorenie seminára 

10:10 Prezentácia Informačno-poradenského centra pre EŠIF

         Košický samosprávny kraj, Miroslava Kočanová - IPC

10:30 Prezentácia Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti

         terénnej opatrovateľskej služby ako nástroj na podporu opatrovateľskej služby v obciach do 1000 obyvateľov Jana Kupcová – IA MPSVR SR

            Lucia Bujdošová – IA MPSVR SR

11:30 Občerstvenie

12:00 NP TOS – predstavenie základných dokumentov pre zapojenie sa do NP TOS

                 pre čerpanie finančných prostriedkov

13:00  Diskusia, záver 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 23.09.2019 06:00
Upravené: 23.09.2019 08:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról