Informačný seminár k výzve zameranej na miestne občianske poriadkové služby v Košiciach

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrom pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji Vás pozýva na Informačný seminár k zazmluvneným projektom v rámci výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) - OPLZ-PO5-2017-1.

Kedy:

štvrtok 18. januára 2018 Prešov od 09:00 do 14:00 v malej zasadačke Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru 3, 080 01  Prešov

piatok 19. januára 2018 Košice od 10:00 do 15:00 vo veľkej zasadačke v budove Verejnej Knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Hviezdoslavova 5, 040 01  Košice

pondelok 22. januára 2018 Banská Bystrica od 10:00 do 15:00 v zasadačke Okresného úradu v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica

Tešíme sa na Vašu účasť.

Informácie o predmetnom školení nájdete na tejto adrese:

https://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=informacny-seminar-k-vyzve-zameranej-na-miestne-obcianske-poriadkove-sluzby-v-presove-kosiciach-a-banskej-bystrici

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.01.2018 06:00
Upravené: 16.01.2019 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról