Informačný seminár k výzve na zakladanie kreatívnych centier a na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami a Národným osvetovým centrom Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49 zameranej na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents).

Miesto a čas konania informačných seminárov:

6. august 2019 (utorok), Košice o 9:30 hod.

Námestie Maratónu mieru 1, Divízna budova (miestnosť číslo 310)

7. august 2019 (streda), Banská Bystrica o 9:30 hod.

Mestský úrad v Banskej Bystrici , Československej armády 26, zasadačka 290 (2. poschodie)

8. august 2019 (štvrtok), Bratislava o 9:30 hod.

Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, V-klub

(registrácia prebieha 30 minút pred začiatkom informačného seminára)

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty verejnej správy, a to: 
1. Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy 
2. Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy 
3. Subjekty územnej samosprávy

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto odkaze.

Prihlasovanie na informačný seminár:

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť prosím potvrďte na: PRIHLASOVACÍ FORMULÁR  do 2.8.2019, alebo do naplnenia kapacity miestnosti.

V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci, max. jeden za organizáciu.

Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené malé občerstvenie.     

Košice     - prihlasovací formulár

                - pozvánka

Banská Bystrica      - prihlasovací formulár

                                 - pozvánka

Bratislava  - prihlasovací formulár

                 - pozvánka

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 22.07.2019 06:00
Upravené: 30.07.2019 13:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról