INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košickom samosprávnom kraji a SO pre IROP mesto Košice si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Termín a miesto konania: 8. september 2021 (streda), o 10:00 hod.

Magistrát mesta Košice – veľká zasadacia miestnosť (Trieda SNP 48/A, Košice)

Po kliknutí na tento odkaz budete presmerovaný na pozvánku spolu s odkazom na prihlásenie.

Link na zverejnenú výzvu: https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po7-react-eu/vyzva-react-eu/

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že oprávneným územím pre túto výzvu je celé územie SR s výnimkou území obcí, ktorých počet obyvateľov nepresahuje 1000 podľa údajov k 31.12.2019.

 

 

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 19.08.2021 08:00
Upravené: 19.08.2021 14:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról