Informačný seminár k výzve na poradenstvo a osvetu v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

Informačno - poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Úrade Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár k poradenstvu a osvete v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA:

  • streda 4. apríla 2018 o 10,00 hod., v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, 042 66 Košice 

PROGRAM SEMINÁRA

 9,30 – 10,00 Registrácia účastníkov OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
10,00 Otvorenie seminára a prezentácia IPC
10,00 – 11,00 Prezentácia výzvy č. OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01: 

  • Základné informácie o výzve 
  • Podmienky poskytnutia príspevku

11,00 – 11,30 Diskusia, konzultácie
11,30 – 12,00 Prestávka
12,00 – 13,00 Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4)Programové obdobie 2014 – 2020  
13,00 – 13,30 Diskusia, konzultácie
13,30 Záver

Tu nájdete informácie k výzve 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.03.2018 06:00
Upravené: 16.01.2019 15:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról