Informačný seminár k výzve na podporu opatrovateľskej služby

Informačno - poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA: 
Utorok 17. júla 2018 o 10,00 hod., v Hoteli TeleDom Košice, Timonova 27, 040 01 Košice, KOŠICE


PROGRAM SEMINÁRA

09:30 – 10:00 REGISTRÁCIA 
10:00 – 10:10 OTVORENIE SEMINÁRA a PREZENTÁCIA IPC
10:10 – 11:00 PREZENTÁCIA výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Základné informácie o výzve
Podmienky poskytnutia príspevku
11:00 – 11:30   DISKUSIA: KONZULTÁCIE
11:30 – 12:00    PRESTÁVKA
12:00 – 13:00    PRÍRUČKA PRE  ŽIADATEĽA o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4)Programové obdobie 2014 – 2020 
13:00 – 13:30    DISKUSIA: KONZULTÁCIE
13:30    ZÁVER 

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk  v termíne do 12. 7. 2018. Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania informačného seminára. V predmete e-mailu uveďte „IS KOŠICE“.
Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. 

Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk.

Radi Vám na ne odpovieme počas seminára v rámci prezentácie či diskusie. 

V prípade ak by Vám nevyhovoval termín seminára v Košiciach, tak je možnosť navštíviť semináre aj v iných krajoch.

Bližšie informácie o výzve nájdete na nasledujúcom odkaze.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.07.2018 06:00
Upravené: 16.01.2019 15:28