Informačný seminár k výzve na podporu inteligentných inovácii v priemysle

Informačno - poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Ministerstvo hospodárstva SR Vás pozýva na Informačný seminár k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle.

    

Informačný seminár je určený pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15).

Termín a miesto konania: štvrtok 15. marca 2018, Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 10:10 Prezentácia IPC pre Košický samosprávny kraj
10:10 – 12:00 Prezentácie k výzve (základné informácie, podmienky poskytnutia príspevku, príprava žiadosti o NFP, realizácia verejného obstarávania)
12:00 – 12:30 Prestávka
12:30 – 15:00 Diskusia a osobné konzultácie

Tu nájdete pozvánku na Informačný seminár 

Vašu účasť potvrďte najneskôr do 7. marca 2018 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk. Účasť na seminári je bezplatná.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.03.2018 06:00
Upravené: 16.01.2019 15:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról