Informačný seminár k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Informačno poradenské centrum pre EŠIF a Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

INFORMAČNÝ SEMINÁR

pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Termín a miesto konania:

15. februára 2019 (piatok) / Košice

Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice

Program:

09:30 – 10:00   Registrácia účastníkov

10:00 – 10:10   Prezentácia IPC pre Košický samosprávny kraj

10:10 – 12:00  Prezentácie k výzve (základné informácie, podmienky poskytnutia príspevku, príprava žiadosti o NFP)

12:00 – 12:30   Prestávka

12:30 – 14:00   Diskusia a osobné konzultácie

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk .

Účasť na seminári je bezplatná.

Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR KOŠICE.

odkaz na dokumentáciu a informácie k výzve: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122018_vyzva_opvai-mhdp2018122-21/

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 31.01.2019 06:00
Upravené: 31.01.2019 09:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról