Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na programové obdobie 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre územie Košického a Trenčianskeho kraja si vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÉ SEMINÁRE k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Účasťou na seminári môžete získať všetky potrebné informácie k efektívnej implementácii vašich projektov v rámci OP KŽP.

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA V KOŠICIACH:

19. september 2018 (streda) od 08:00 hod.
Budova Knižnice Jána Bocatia, Konferenčná miestnosť (1. posch.),Hviezdoslavova 5, Košice

Prihlásiť sa môžete cez online prihlasovací formulár najneskôr do stredy 12. 09. 2018.

Pozvánka s online prihlasovacím formulárom

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA V TRENČÍNE:

20. september 2018 (štvrtok) od 08:00 hod.
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, Kongresová sála (1. posch.), K dolnej stanici 20 A, Trenčín

Prihlásiť sa môžete cez online prihlasovací formulár v pozvánke najneskôr do štvrtka 13. 09. 2018.

Pozvánka s online prihlasovacím formulárom

 

Všetci záujemcovia dostanú po vyplnení online formulára spätné potvrdenie účasti. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 28.08.2018 06:00
Upravené: 03.09.2018 11:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról