Informačný seminár k rozvoju sektorových zručností a vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu

Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja pre EŠIF spolu s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Košiciach

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA:

utorok 30. januára 201810,00 hod. vo Verejnej knižnici Jana Bocatia, Hviezdoslavova 5 v Košiciach

Informačný seminár je určený najmä pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto alebo VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC, zamestnávatelia a podnikateľské subjekty

PROGRAM SEMINÁRA

 9,30 – 10,00   Registrácia účastníkov OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
10,00              Otvorenie seminára a prezentácia IPC
10,00 – 11,00   Prezentácia výzvy č. OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02: Základné informácie o výzve , Podmienky poskytnutia príspevku
11,00 – 11,30   Diskusia, konzultácie
11,30 – 12,00   Prestávka
11,30 – 12,00   Registrácia účastníkov OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 
12,00 – 13,00   Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4)Programové obdobie 2014 – 2020 
13,00               Otvorenie seminára
13,00 – 14,00    Prezentácia výzvy č. OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Základné informácie o výzve, Podmienky poskytnutia
14,00 – 14,30    Diskusia, konzultácie
14,30               Záver 

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk .

Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania odborného seminára. 

V predmete e-mailu uveďte „IS KOŠICE". Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania.

Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. 

Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 23.01.2018.

Prípadné podnety a otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk

Radi Vám na ne odpovieme počas seminára v rámci prezentácie či diskusie. 

Dokumentáciu a všetky informácie k výzvam nájdete tu:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2018 06:00
Upravené: 16.01.2019 15:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról