INFORMAČNÝ SEMINÁR k procesu verejných obstarávaní v rámci realizovaných projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ.

Dátum konania: 17.9.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k procesu verejných obstarávaní v rámci realizovaných projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ. Seminár je určený pre obstarávateľov t.j. žiadateľov, prijímateľov ako aj pre osoby poverené realizáciou procesu verejného obstarávania.

Predmetom Informačného seminára bude prehľadné sprístupnenie informácií k procesu verejného obstarávania, upozornenia na najčastejšie porušenia verejného obstarávania v projektoch z prioritnej osi 6 OPĽZ, ako aj samotné chyby pri predkladaní verejných obstarávaní na kontrolu sprostredkovateľskému orgánu.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

  • vo štvrtok 16. septembra 2019 od 9:30 do 14:00, na Mestskom úrade Banská Bystrica, 1. poschodie - veľká sieň, Československej armády 26, Banská Bystrica.
  • v utorok 17. septembra 2019 od 9:30 do 14:00, na Okresnom úrade v Košiciach, veľká zasadačka, 2. poschodie, Komenského 52, Košice

Vašu účasť, prosím potvrďte vrátane miesta, kde sa aktivity zúčastníte najneskôr do 13. septembra 2019 vyplnením on-line formulára. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese david.bodnar@minv.sk.

Program:

Banská Bystrica, Košice

9:30 – 10:00       Registrácia

10:00 - 10:10       Otvorenie seminára a prezentácia IPC v príslušnom kraji

10:10 – 11:15      Najčastejšie porušenia verejného obstarávania v projektoch z prioritnej osi 6 OPĽZ

11:15 – 11:45      Diskusia

11:45 – 12:00      Prestávka/občerstvenie

12:00 – 13:00      Najčastejšie porušenia verejného obstarávania v projektoch z prioritnej osi 6 OPĽZ (zákazky s nízkou hodnotou), verejné obstarávanie v ITMS2014+

13:00 – 14:00      Diskusia

 

Prednášajúci:  Mgr. Barbora Kučerková, Mgr. Erik Vaculčík, Ing. Zuzana Bučeková , Ing. Richard Švirk, Mgr. Ľubomíra Kopcová

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 21.08.2019 06:00
Upravené: 21.08.2019 10:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról