Informačný seminár k podpore pracovných miest v Košiciach

Informačno poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva, práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujú pozvať dňa 21.11.2018 na Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

Informačno poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva, práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Si Vás dovoľujú pozvať dňa 21.11.2018 na Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA:

  • Streda 21. novembra 2018 o 9:30 hod., Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, 040 11 Košice

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze.

PROGRAM SEMINÁRA

09:30 – 10:00  REGISTRÁCIA 
10:00 – 10:05  OTVORENIE SEMINÁRA
10:05 – 10:15  PREZENTÁCIA IPC
10:10 – 11:00  PREZENTÁCIA výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
-    Základné informácie o výzve
-    Podmienky poskytnutia príspevku
11:00 – 11:30    DISKUSIA: KONZULTÁCIE
11:30 – 12:00    PRESTÁVKA
12:00 – 13:00    PRÍRUČKA PRE  ŽIADATEĽA o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4)Programové obdobie 2014 – 2020 
13:00 – 13:30    DISKUSIA: KONZULTÁCIE

13:30    ZÁVER 
 

Stručný opis výzvy so základnými informáciami a oprávnenosti zapojenia sa do výzvy nájdete na tomto odkaze:

https://www.ia.gov.sk/data/files/OP_LZ_DOP_2018_3_1_1_01/Strucny_opis_vyzvy_PPM.pdf

 

Termíny Informačných seminárov v iných mestách:

- v štvrtok  22. 11. 2018 o 10,00 hod. v Žiline

- v stredu 28. 11. 2018 o 10,00 hod. v Banskej Bystrici

- v štvrtok 29. 11. 2018 o 10,00 hod. v Trnave

 

Informačný seminár sa v danom meste bude konať, v prípade ak sa naň zaregistruje viac ako 20 záujemcov.

 

V prípade záujmu sa môžu potenciálni žiadatelia zaregistrovať TU v termíne do 19. 11. 2018. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. 

Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk. Radi Vám na ne odpovieme počas seminára v rámci prezentácie či diskusie. 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.11.2018 06:00
Upravené: 16.01.2019 15:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról