Informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Vás pozývajú na Informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov KOŠICE, 08. 01. 2019 od 9:00 – 17:00 hod Úrad Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1, Divízna budova, miestnosť 310

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
v spolupráci s Informačno-poradenským centrom
Vás pozývajú na Informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov
KOŠICE, 08. 01. 2019 od 9:00 – 17:00 hod
Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, Divízna budova, miestnosť 310

PROGRAM

9:00 – 9:30    Registrácia hostí  
9:30 – 9:40    Privítanie hostí, otvorenie infoseminára a predstavenie IPC PSK  


9:40 – 10:10      Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím
Zapojenie sa do NP DI PTT

10:10 – 10:30    Zdieľanie príkladov dobrej praxe

10:30 – 11:00    PRESTÁVKA (coffee break)

11:00 – 11:30    Význam aktivizácie a pracovného  začlenenia pre život prijímateľov sociálnych
služieb v komunite 

11:30 – 12:00    Univerzálne navrhovanie objektov sociálnych služieb a možnosti
                             čerpania  fondov IROP

12:00 – 12:30     Deinštitucionalizácia -  Príležitosť na zmenu

12:30 – 13:30    OBED

13:30 – 14:00       Informácia o plánovaných aktivitách projektu NP DI PTT 

14:00 – 17:00       Vy sa pýtate, my odpovedáme 
(Moderovaná diskusia s MPSVR SR a expertmi IA MPSVR SR, RPSP, SUPZ, CEDA) 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 04.12.2018 06:00
Upravené: 09.01.2020 11:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról