Informačný seminár pre gymnáziá - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

si Vás dovoľuje pozvať na

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03
Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

Termín a miesto konania:
27. november 2018 (utorok), Košice o 09:00 hod.
Verejná knižnica Jána Bocatia
Hviezdoslavova 5, Košice


PROGRAM
08:40              Registrácia 
09:00 – 09:15    Činnosť Informačno – poradenského centra EŠIF - prezentácia
09:15              Základné informácie o výzve  a podmienky poskytnutia príspevku 
Oprávnené a neoprávnené výdavky, tvorba rozpočtu a financovanie projektu
Merateľné ukazovatele – nastavenie a sankčný mechanizmus
Diskusia 
13:00              Záver seminára

Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov. 
Prihlasovanie na informačný seminár je možné do štvrtka  22.11.2018

 

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR TU

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 12.11.2018 12:17
Upravené: 12.11.2018 12:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról