Adaptácia na zmenu klímy – možnosti na podporu preventívnych a prírode blízkych opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov sucha a povodní na Slovensku

Dátum konania: 25.9.2019

termín: 25. september 2019 (streda); 9,00 hod. – 17,00 hod.
miesto: Košice, Nám. Maratónu mieru 1, Divízna budova, zasadačka č. 310

organizátori:

  • Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
  • Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Košický kraj
  • v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Cieľ podujatia
Informovanie o aktuálnych výzvach, výmena skúseností a formulovanie odporúčaní pre podporu efektívnych a realizovateľných adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy v súlade s odporúčaniami Európskej komisie v období po r. 2021.

Rámcový program
08:30 – 09:00 príchod a registrácia účastníkov
09:00 – 11:00 prezentácie stratégií, možností a príležitostí pre financovanie opatrení na adaptáciu na zmeny klímy
11:00 – 11:20 prestávka na občerstvenie
11:20 – 13:15 zber podnetov k súčasným výzvam na podporu adaptačných opatrení

12:10 – 13:15 prezentácia príkladov dobrej praxe I. – predstavenie prístupov rôznych subjektov, ako aj adaptačných opatrení v poľnohospodárskej, lesnej a urbanizovanej krajine
13:15 – 14:30 obedová prestávka
14:30 – 16:30 prezentácia príkladov dobrej praxe II. + pracovná časť seminára – identifikovanie možností pre financovanie rôznych typov adaptačných opatrení v celej šírke a v rôznych sektoroch v súčasnosti a po r. 2021
16:30 – 17:00 záver, formulovanie odporúčaní pre pracovné stretnutie odbornej verejnosti, ktoré sa uskutoční 26. 9. 2019

Účastníci a registrácia na seminár
Seminár je určený pre odbornú verejnosť, zástupcov regionálnych aj miestnych samospráv, zástupcov mimovládnych organizácií a akademických inštitúcií, a tiež pre predstaviteľov riadiacich a sprostredkovateľských orgánov EŠIF. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestoru prosíme o zaregistrovanie najneskôr do 15. 9. 2019 na https://forms.gle/oCseuSB6k6g95ryA6 .

Organizátori si vyhradzujú právo vybrať a potvrdiť účasť prihláseným záujemcom tak, aby mohli byť dosiahnuté ciele stretnutia. Potvrdenie účasti bude zasielané emailom, spolu s programom seminára, v termíne po 2. 9. 2019.
Na seminár nadväzuje pracovné stretnutie pre pozvaných odborníkov, ktoré sa uskutoční dňa 26. 9. 2019 (štvrtok) od 9,00 do 13,00 hod. v zasadačke č. 310, Nám. Maratónu mieru 1, Divízna budova, Košice. Obsahom stretnutia bude identifikácia príležitostí a limitov pre financovanie opatrení na adaptáciu na negatívne dôsledky zmeny klímy v kontexte politiky súdržnosti EÚ

Cestovné, stravné a ubytovanie pre účastníkov organizátori neposkytujú.

Počas seminára bude bezplatne zabezpečené občerstvenie počas prestávok formou coffee breaku, obed si zabezpečujú a hradia účastníci individuálne.
Kontakty
- za Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti: Martina B. Paulíková, paulikova@changenet.sk, 0915 811 195
- za Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Košický kraj: Miroslava Kočanová, miroslava.kocanova@vucke.sk, 055 7268 427

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 10.09.2019 06:00
Upravené: 23.09.2019 08:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról