Informačné semináre

Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

       
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na programové obdobie 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre územie Košického a Trenčianskeho kraja si vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÉ SEMINÁRE k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Účasťou na seminári môžete získať všetky potrebné informácie k efektívnej implementácii vašich projektov v rámci OP KŽP.
 

Informačný seminár k výzve na podporu opatrovateľskej služby

       
Informačno - poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby
 

Seminár pre používateľov systému ITMS2014+ (práca s verejnou časťou)

       
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravili školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “.
 

Podnikateľský plán – základ úspechu (odborný seminár pre podnikateľov)

       
Skôr ako začnete podnikať, musíte mať jasnú predstavu o tom, čo a ako chcete dosiahnuť. Podnikateľský plán ako strategický dokument sumarizuje údaje, ako získať financie alebo investora, pomôže určiť si priority, správne nastaviť ceny jednotlivých produktov v závislosti od výšky výrobných nákladov v súlade s cieľom podnikania, ktorým je dosahovanie zisku.
 

Chcete vedieť ako sa zorientovať v zdrojoch verejných financií na rozvoj vášho podnikateľského nápadu? Prihláste sa na workshop.

       
Nie ste dostatočne zorientovaní v množstve výziev ohľadom nenávratnej finančnej pomoci? Chceli
by ste sa zapojiť do výziev, ale neviete, čo od nich môžete očakávať?
V oblasti aktuálne vyhlásených výziev a problematike tvorby projektov vás zorientuje
prostredníctvom prípadovej štúdie certifikovaný odborník v oblasti eurofondov Kamil Kubík.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2018 10:22
Upravené: 31.07.2019 10:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról