Informačné semináre

Informačný seminár k podpore pracovných miest v Košiciach

       
Informačno poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva, práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujú pozvať dňa 21.11.2018 na Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.
 

Informačný seminár pre gymnáziá - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť

       
Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03
Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.
 

Informačný seminár Wifi pre teba

       
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na
Informačný seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP „WIFI pre Teba “
 

Informačný seminár pre žiadateľov NFP v rámci výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja

       
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Košický kraj v spolupráci s Výskumnou agentúrou Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja.
 

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie projektových zámerov k technologicko inovačným platformám

       
Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Košického samosprávneho kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie projektových zámerov na poskytnutie nenávratného finančného príspevku k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2018 10:22
Upravené: 31.07.2019 10:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról