Informačné semináre

Informačný seminár k výzve na zakladanie kreatívnych centier a na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe

       
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami a Národným osvetovým centrom Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49 zameranej na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents).
 

Informačné semináre k výzve zameranej na miestne občianske poriadkové služby

       
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košice, Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na Vzdelávaciu aktivitu
 

Informačný seminár k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle

       
Informačno poradenské centrum pre EŠIF a Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).
 

Informačné dni v Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici k vyhláseným výzvam na bývanie a materské školy

       
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košice, Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na INFORMAČNÉ DNI k výzvam
 

Informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

       
IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
v spolupráci s Informačno-poradenským centrom
Vás pozývajú na Informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov
KOŠICE, 08. 01. 2019 od 9:00 – 17:00 hod
Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, Divízna budova, miestnosť 310
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2018 10:22
Upravené: 31.07.2019 10:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról