Informačné semináre

INFORMAČNÝ SEMINÁR k procesu verejných obstarávaní v rámci realizovaných projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ.

       
Dátum konania: 17.9.2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k procesu verejných obstarávaní v rámci realizovaných projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ. Seminár je určený pre obstarávateľov t.j. žiadateľov, prijímateľov ako aj pre osoby poverené realizáciou procesu verejného obstarávania.
 

Informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

       
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pozýva prijímateľov na INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE PRIJÍMATEĽOV, prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.
Dátum konania: 11.9.2019 - Košice
 

Zverejnenie prezentácií z informačného seminára k výzve na dobudovanie základnej cestnej infraštruktúry

       
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, oznamuje účastníkom zverejnenie prezentácie z Informačného seminára k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom PO6-SC611-2019-1, ktorý sa konal v Prešove, Košiciach a v Nitre v dňoch 6. až 8. augusta 2019.
 

Informačný seminár k výzve na podporu dobudovania technickej infraštruktúry

       
Dátum konania: 7.8.2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom na Košickom samosprávnom kraji Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 .
 

Pozvánka na semináre k výzve zameranej na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

       
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozývajú na bezplatné semináre na tému „Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc“, ktoré sa uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach v spolupráci s Informačnými centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2018 10:22
Upravené: 31.07.2019 10:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról