Informačné semináre

Informačný seminár k Výzve s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75

       
Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre IROP v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF, KSK zrealizovalo dňa 8.9.2021 informačný semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19.
 

INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75

       
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košickom samosprávnom kraji a SO pre IROP mesto Košice si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.
 

Informačný webinár pre prijímateľov výzvy ,,Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“

       
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre fondy EÚ si Vás dovoľujú pozvať na Informačný webinár pre úspešných prijímateľov výzvy PO1/2019/DOP/1.1.1-01 Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.
 

Informačný webinár pre prijímateľov výzvy „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“

       
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre fondy EÚ si Vás dovoľujú pozvať na Informačný webinár pre úspešných prijímateľov výzvy PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
 

Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK

       
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na online
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2018 10:22
Upravené: 31.07.2019 10:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról