Informačné semináre

Informačný webinár pre prijímateľov výzvy ,,Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“

       
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre fondy EÚ si Vás dovoľujú pozvať na Informačný webinár pre úspešných prijímateľov výzvy PO1/2019/DOP/1.1.1-01 Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.
 

Informačný webinár pre prijímateľov výzvy „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“

       
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre fondy EÚ si Vás dovoľujú pozvať na Informačný webinár pre úspešných prijímateľov výzvy PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
 

Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK

       
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na online
 

On-line informačný seminár k Výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Vás pozýva na on-line informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-30).
 

Webinár: Eurofondy pre podnikateľov - zorientujte sa v aktuálnych výzvach

       
Košická regionálna komora SOPK v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Informačno-poradenským centrom EŠIF Košice organizuje bezplatný webinár, ktorého cieľom je poskytnúť Vám praktické rady a postupy k zapojeniu sa, či vyhľadávaniu vhodných výziev z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na jednom mieste.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2018 10:22
Upravené: 31.07.2019 10:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról