Informačné semináre

09.07.2018

Informačný seminár k výzve na podporu opatrovateľskej služby

       
Informačno - poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby
 
11.06.2018

Seminár pre používateľov systému ITMS2014+ (práca s verejnou časťou)

       
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravili školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “.
 
18.05.2018

Podnikateľský plán – základ úspechu (odborný seminár pre podnikateľov)

       
Skôr ako začnete podnikať, musíte mať jasnú predstavu o tom, čo a ako chcete dosiahnuť. Podnikateľský plán ako strategický dokument sumarizuje údaje, ako získať financie alebo investora, pomôže určiť si priority, správne nastaviť ceny jednotlivých produktov v závislosti od výšky výrobných nákladov v súlade s cieľom podnikania, ktorým je dosahovanie zisku.
 
04.05.2018

Chcete vedieť ako sa zorientovať v zdrojoch verejných financií na rozvoj vášho podnikateľského nápadu? Prihláste sa na workshop.

       
Nie ste dostatočne zorientovaní v množstve výziev ohľadom nenávratnej finančnej pomoci? Chceli
by ste sa zapojiť do výziev, ale neviete, čo od nich môžete očakávať?
V oblasti aktuálne vyhlásených výziev a problematike tvorby projektov vás zorientuje
prostredníctvom prípadovej štúdie certifikovaný odborník v oblasti eurofondov Kamil Kubík.
 
29.03.2018

Informačný seminár k výzve na poradenstvo a osvetu v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

       
Informačno - poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Úrade Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár k poradenstvu a osvete v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2018 10:22
Upravené: 11.01.2018 11:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia