Informačné semináre

Informačné semináre k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK

       
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami (IPC) v Prešove, Košiciach a v Banskej Bystrici Vás pozýva na Informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK
Dátum konania: 11.2.2020 v Košiciach
 

Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť

       
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie, ktoré sa uskutoční dňa 03.12.2019:
 

Informačný seminár k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP - WIFI pre Teba

       
Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na seminár ktorý sa uskutoční dňa 13. novembra 2019 (streda) v zasadacej miestnosti č. 310, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2018 10:22
Upravené: 31.07.2019 10:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie