Informačné semináre

Webinár: Eurofondy pre podnikateľov - zorientujte sa v aktuálnych výzvach

       
Košická regionálna komora SOPK v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Informačno-poradenským centrom EŠIF Košice organizuje bezplatný webinár, ktorého cieľom je poskytnúť Vám praktické rady a postupy k zapojeniu sa, či vyhľadávaniu vhodných výziev z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na jednom mieste.
 

Webinár: „Aktuálne informácie pre obce a mestá Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného operačného programu“

       
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Košickom samosprávnom kraji v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom pre IROP v rámci regionálnych integrovaných územných stratégií, Sprostredkovateľským orgánom pre IROP  v rámci  udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice a Odborom regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia KSK si Vás dovoľujú pozvať na webinár:
 

Webinár k výzve OPII-2020/7/11-DOP "Moderné technológie"

       
Informačno poradenské centrum KSK ako súčasť siete informačno-poradenských centier pre európske štrukturálne a investičné fondy v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na webinár k výzve: OPII-2020/7/11-DOP „Moderné technológie“.
 
Košice

Informačný seminár k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch v Košiciach

       
Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizovalo dňa 04.02.2020 Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.
 
Košice

Informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK v Košiciach

       
Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR ako sprostredkovateľským orgánom OP ĽZ prioritných osí 5 a 6 dňa 11.2.2020 zorganizovalo INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2018 10:22
Upravené: 31.07.2019 10:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról