Informačné semináre

19.09.2018

Informačný seminár Wifi pre teba

       
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na
Informačný seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP „WIFI pre Teba “
 
28.08.2018

Informačný seminár pre žiadateľov NFP v rámci výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja

       
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Košický kraj v spolupráci s Výskumnou agentúrou Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja.
 
28.08.2018

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie projektových zámerov k technologicko inovačným platformám

       
Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Košického samosprávneho kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie projektových zámerov na poskytnutie nenávratného finančného príspevku k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01.
 
28.08.2018

Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

       
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na programové obdobie 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre územie Košického a Trenčianskeho kraja si vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÉ SEMINÁRE k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Účasťou na seminári môžete získať všetky potrebné informácie k efektívnej implementácii vašich projektov v rámci OP KŽP.
 
09.07.2018

Informačný seminár k výzve na podporu opatrovateľskej služby

       
Informačno - poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2018 10:22
Upravené: 11.01.2018 11:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia