Informačné semináre

31.01.2019

Informačný seminár k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle

       
Informačno poradenské centrum pre EŠIF a Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).
 
10.01.2019

Informačné dni v Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici k vyhláseným výzvam na bývanie a materské školy

       
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košice, Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na INFORMAČNÉ DNI k výzvam
 
12.11.2018

Informačný seminár k podpore pracovných miest v Košiciach

       
Informačno poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva, práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujú pozvať dňa 21.11.2018 na Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.
 
12.11.2018

Informačný seminár pre gymnáziá - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť

       
Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03
Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.
 
19.09.2018

Informačný seminár Wifi pre teba

       
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na
Informačný seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP „WIFI pre Teba “
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2018 10:22
Upravené: 11.01.2018 11:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy