Informačné semináre

Webinár k výzve OPII-2020/7/11-DOP "Moderné technológie"

       
Informačno poradenské centrum KSK ako súčasť siete informačno-poradenských centier pre európske štrukturálne a investičné fondy v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na webinár k výzve: OPII-2020/7/11-DOP „Moderné technológie“.
 
Košice

Informačný seminár k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch v Košiciach

       
Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizovalo dňa 04.02.2020 Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.
 
Košice

Informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK v Košiciach

       
Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR ako sprostredkovateľským orgánom OP ĽZ prioritných osí 5 a 6 dňa 11.2.2020 zorganizovalo INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2.
 

Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby: Ako správne implementovať projekt

       
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Prešov
si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby: Ako správne implementovať projekt
TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA: streda 5. februára 2020 o 8:15 hod., Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2
 

Informačný seminár k výzve na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie

       
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja pre EŠIF Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2018 10:22
Upravené: 31.07.2019 10:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról