Dotazník Informačno-poradenského centra pre EŠIF

Cieľom integrovanej siete informačno-poradenských centier je najmä zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva.

Informačno–poradenské centrum pre EŠIF Košického kraja poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné, telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci z eurofondov v programovom období 2014-2020. Jeho cieľom je poskytnúť Vám čo najpresnejšie informácie podľa konkrétneho predmetu Vášho záujmu. 

* Označené polia sú povinné

 

   

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 27.11.2019 11:00
Upravené: 11.02.2021 15:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról