Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Prioritná os:        2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ:    2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
                         2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
                         2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Dátum vyhlásenia výzvy:    9.1.2017

odkaz na výzvu

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 10.01.2017 06:00
Upravené: 10.01.2017 08:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról