Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na vypracovanie strategických dokumentov z oblasti dopravy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na vypracovanie strategických dokumentov z oblasti dopravy.

Kód: IROP-PO1-SC121-2016-9
Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 7.10.2016
Dátum uzavretia: otvorená výzva

Odkaz na výzvu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 07.10.2016 06:00
Upravené: 23.11.2016 20:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról