Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Dňa 21. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 21.12.2016 V Ý Z V U na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Prioritná os:               2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:      2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:           2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Kód výzvy:                  IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

odkaz na výzvu

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2016
Dátum uzavretia: 28. 02. 2017

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 21.12.2016 06:00
Upravené: 22.12.2016 08:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról