Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región za účelom rozšírenia výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií, podpory kompetenčných centier, najmä centier európskeho záujmu.

Kód: OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02
Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 12.10.2016
Dátum uzavretia:  otvorená - do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve

Odkaz na výzvu

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 12.10.2016 06:00
Upravené: 23.11.2016 20:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról