Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 15. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov.

Kód: OPKZP-PO1-SC111-2016-15
Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 31.10.2016
Dátum uzavretia: otvorená-  po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
Presný dátum uzavretia výzvy RO pre OP KŽP zverejní na webovom sídle www.op-kzp.sk .

Odkaz na výzvu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 31.10.2016 06:00
Upravené: 23.11.2016 15:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról