Aktuálne výzvy

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Operačný program Ľudské zdroje (OPĽZ)

Operačný program Kvalita životného prostredia (OPKŽP)

Operačný program Výskum a inovácie (OPVaI)

Operačný program Efektívna verejná správa (OPEVS)

Operačný program Rybné hospodárstvo (OPRH)

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII)

INTERREG Slovenská republika - Maďarsko (INTERREG SK-HU)

Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 (ENI)

Dunajský nadnárodný program (INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 23.11.2016 14:20
Upravené: 26.03.2019 12:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról