Zverejnenie záznamu informačných webinárov na Youtube

Na Youtube kanáli operačného programu Ľudské zdroje boli zverejnené záznamy z informačných webinárov k výzvam OPĽZ.

Záznam z informačného webinára pre prijímateľov výzvy Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou je dostupný na:

https://www.youtube.com/watch?v=QTemNvHzrXg&list=PLk-saJJ3TL3_nipYR5hu8SMcBrnyWKnP-&index=1

Záznam z informačného webinára pre prijímateľov výzvy Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov je dostupný na:

https://www.youtube.com/watch?v=cWVFjiRfbA4&list=PLk-saJJ3TL3_nipYR5hu8SMcBrnyWKnP-&index=2

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Ing. Stanislav Malecký
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 02.02.2021 10:00
Upravené: 03.02.2021 08:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról